Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Kalite Yönetim Koordinatörü'nün Mesajı
Kalite Yönetim Koordinatörlüğü, Üniversitemizin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve önderlik amacıyla, ulusal ve uluslararası eğitim standartlarına ve yasal mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde kalite odaklı bir yönetim sistemini esas almaktadır. Tüm çalışanlarının sahiplendiği, başta öğrencilerimiz olmak üzere, tüm paydaşlarımızın memnuniyetini hedefleyen koordinatörlüğümüzün ana ilkesi, düzenli gözden geçirmelere dayalı, uygunluğun, etkinliğin ve sürdürülebilirliğin devamlı kılınmasıdır.
Hakkımızda
Vizyonumuz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ışığında sağlam ve yenilikçi, bilgiye açık, özgürlükçü, uluslararası akademik bir kurum olmaktır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi