Anasayfa  |   İletişim  | AR - EN
Kalite Yönetim Bilgi Sistemi
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Kalite Politikası

Kalite Politikası

Üniversitemiz eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve önderlik amacıyla, ulusal ve uluslararası eğitim standartlarına ve yasal mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde kalite odaklı bir yönetim sistemini esas alır. Tüm çalışanlarımızın sahiplendiği, başta öğrencilerimiz olmak üzere ve tüm paydaşlarımızın memnuniyetini hedefleyen bu sistemin ana ilkesi düzenli gözden geçirmelere dayalı, uygunluğun, etkinliğin ve sürdürülebilirliğin sürekli iyileştirilmesidir.

 

Kalite Hedefleri

  1. Öğrenci ve çalışan memnuniyetini %5 oranında artırmak,
  2. Araştırma Geliştirme faaliyetlerine ayrılan finansal kaynakları en az %10 arttırmak,
  3. Araştırma Geliştirme faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeydeki proje ve yayınların (indexlerde taranan) Sayı ve kalitesini % 10 artırmak
  4. İdari personele verilen seminer ve eğitim sayısını % 5 artırmak,
  5. Programları Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilik Çerçevesine Uygun hale Getirilmesi ve Eğitim Öğretimde Uluslararası Standartlara Ulaştırılması (BOLOGNA)
  6. Topluma dönük hizmetlerin nitelik ve niceliğini artırmak,
  7. Kalite Yönetim Sistemi ile Yükseköğretim Kalite Güvence Sisteminin entegrasyon çalışmasını başlatmak.


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi