Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Kalite Yönetim Koordinatörü'nün Mesajı
Kalite Koordinatörlüğü, Üniversitemizin, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, topluma hizmet, idari ve yönetsel süreçlerdeki ulusal ve uluslararası eğitim standartlarına ve yasal mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde kalite odaklı bir yönetim sistemini esas almaktadır. Bu minvalde Koordinatörlüğümüz; Üniversitemizin tüm faaliyet alanlarının değerlendirilmesi, iyileştirilmesi, kalite düzeylerinin belirlenmesi ve tanınması konusundaki çalışmaları koordine ederek yürütmektedir.
Hakkımızda
Vizyonumuz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ışığında sağlam ve yenilikçi, bilgiye açık, özgürlükçü, uluslararası akademik bir kurum olmaktır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi