İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programında 10 Pilot Üniversite Arasındayız

2 Ekim 2018

Ülkemizde yükseköğretim kurumları tarafından verilen İngilizce hazırlık eğitiminin kalitesini arttırmak ve bu yönde ulusal bir kalite güvencesi sistemi oluşturmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve İngilizce dil eğitimi alanındaki önemli dış paydaş British Council işbirliği ile “İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı” geliştirildi. Programın tanıtılması amacıyla, 2 Ekim 2018 tarihinde YÖKAK Toplantı Salonu’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Dış değerlendirme süreci, değerlendirme takvimi, İngilizce Hazırlık Okulu'nun hazırlaması gereken Özdeğerlendirme Raporu gibi konuların görüşüldüğü toplantıya Üniversitemiz ile birlikte Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi gibi 10 pilot yükseköğretim kurumunun Yabancı Diller Yüksekokulu ve İngilizce Hazırlık Okulu yöneticileri katılım sağladı.

Programın İngilizce Hazırlık Okullarında pilot olarak uygulanmasının ülkemizin hedefleri ve YÖK’ün stratejilerine sağlayacağı katkılar görüşülerek YÖKAK tarafından yönetilen dış değerlendirme programının önemine vurgu yapıldı.

Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticileri tarafından “YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu”ndan uyarlanarak hazırlanan “Üniversitelerin İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı Kılavuzu” açıklandı.

Bu kapsamda önümüzdeki tarihlerde YÖKAK tarafından Üniversitemizin de yer alacağı hazırlık okullarının programları belirlenecek ve dış değerlendirme ziyaretleri gerçekleşecektir.   

Ayrıntılı bilgi için bk.: http://yokak.gov.tr/Duyurular/GetDuyuru/1

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA