İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim-Öğretimde Kalite Güvencesi Toplantısı Düzenlendi

27.11.2018

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından 27 Kasım 2018 Salı günü Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu’nda “Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim-Öğretimde Kalite Güvencesi Toplantısı” düzenlendi. Yükseköğretim  kurumlarının rektör, rektör yardımcısı, kalite sorumluları ve ulusal akreditasyon kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıya Üniversitemizi temsilen Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Şaban ÇOBANOĞLU ve Koordinatör Yrd. Emine İLHANLI katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, “Kurumsal İç Değerlendirme Raporu”nu sadeleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları tarafından bu yıl iletilecek Kurumsal Performans Göstergeleri’nin iyi tanımlanmış ve ölçülebilir olması, hedefe ulaşma derecesini söylemesi, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarması ve karar vermeye yardımcı olmasının önemli olduğunu ve Üniversitelerdeki mevcut programların İç Kalite Güvence Sistemi içinde gözden geçirilerek  akreditasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS “Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi”, Yükseköğretim Kalite Kurulu Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM “Eğitim-Öğretimde Kalite Güvencesi” ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK “Kalite Süreçlerinde Bilgi Yönetim Sistemi” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Yükseköğretimde eğitim öğretim kalite güvencesi ve kalite süreçlerinde bilgi yönetim sistemi konulu sunumların ardından Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Aslıhan NASIR, Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN ve Prof. Dr. Sina ERCAN’ın moderatörlüğünde üç ayrı panel gerçekleştirildi. Panelde Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Özgür ULUSOY, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Canan Fisun ABAY, İstanbul Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Ebru DİLEKGÜRGEN, Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Diclehan ORHAN tarafından yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü programlarında uygulanan kalite güvence yaklaşımlarına ilişkin uygulama örnekleri paylaşıldı, panel esnasında katılımcılar tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı.

 

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA