Bütünleşik Kalite Yönetimi Uygulamaları Toplantısına Katılım Sağladık

 24.07.2018

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından 24-25 Temmuz 2018 tarihleri arasında Kalite Güvence Yönetimi’ni anlamak, yükseköğretim kurumlarında bütünleşik bir kalite yönetimini destekleyecek entegre bilgi yönetim sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu'nda "Bütünleşik Kalite Yönetimi Uygulamaları" toplantısı düzenlendi. Yükseköğretim kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıya Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri katıldı.

Kalite Koordinatörlüğü olarak 24 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına katılım sağladık. Bazı yükseköğretim kurumlarındaki kalite yönetim uygulamalarını diğer yükseköğretim kurumlarıyla paylaşmak üzere düzenlenen toplantıda;

 •            Yükseköğretimde Değerlendirme, Akreditasyon ve Kalite Süreçleri,

•             Yükseköğretimde Kalite Güvencesi,

•             Üniversitelerde Kalite Süreçleri Bilgi Yönetimi,

•             TED Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamaları,

•             Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamaları,

•             Sakarya Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamaları hakkında bilgi verildi.

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA