Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Kalite Komisyonu Mevcut Durum Analizi
Duyurular
Kalite Komisyonu Mevcut Durum Analizi

Kalite Yönetim  Koordinatörlüğünce Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda; 

  • Mevcut durum analizi,
  • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği uyarınca hazırlanması gereken Kurumsal İç ve Dış Değerlendirme Raporu süreci,
  • Alt Komisyonların oluşturulması ve Birim Kalite Temsilcilerinin Belirlenmesi,
  • Revize Taleplerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
  • Dilek ve Öneri

konuları görüşülmüştür.Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi