Stratejik Plan İzleme ve Raporlama Sistemi Kuruluyor

05.09.2019

Üniversitemiz 2019-2022 Stratejik Planında  yer alan stratejik amaç ve hedeflerin akademik ve idari birimlerimiz tarafından gerçekleştirilme durumlarının izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçların sürekli iyileştirme çalışmalarına katkı sağlaması amacı ile kullanıma sunulacak Stratejik Plan İzleme ve Raporlama Sistemi ile ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile bir araya geldik. 

 

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA