Risk Tabanlı Proses Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi Verildi

10-11-12 Ekim 2018

Kalite Koordinatörlüğümüzün TS EN ISO 9001:2015 Standardı Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin belirlenmesi, sistematik olarak yönetilmesine ilişkin şartların aktarımı, belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler ve Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu içinde yer alan kuruluş içeriği-kapsamı, politika, hedefler ve proseslerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan dokümanların hazırlanması konusunda kalite temsilcilerimize yol gösterici bilgilerin aktarılması amacıyla 10-11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Üniversitemizin Topkapı Yerleşkesi Konferans Salonu’nda TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi ve Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi düzenlendi.

Türk Standartları Enstitüsü eğitimcisi Bülent Kamış tarafından 10-11 Ekim 2018 tarihlerinde verilen TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi’nde;

 • TS EN ISO 9001:2015 standardına göre Kalite Yönetim Sistemi'nde proses yaklaşımı,
 • PUKÖ Döngüsü,
 • Prosesler arası etkileşimlerin belirlenmesi,
 • Proseslerin şematik gösterimi,
 • Risk tabanlı düşünme bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesi,
 • Belirlenen risk ve fırsatların yönetilmesi,
 • Proseslerin istenen çıktılara ulaşmasına yönelik performanslarının değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler aktarılırken pratik çalışmalar yapıldı.

12 Ekim 2018 tarihli TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi’nde ise;

 • Dokümante edilmiş (yazılı) bilgi kavramı,
 • Üniversitemizin oluşturması gereken dokümanlar (Kuruluş içeriği ve kapsamı, proseslerin gerçekleştirilmesi için gerekli yazılı bilgiler, kalite politikası, kalite hedefleri,..)
 • Üniversitemizin ihtiyaç duyabileceği dokümanlar (Organizasyon şemaları, proses haritaları, akış şemaları, prosedürler, talimatlar, şartnameler, kalite planları, kalite el kitabı, stratejik planlar, formlar,..)
 • Üniversitemiz tarafından uygunluğun delili olarak sürekliliğinin sağlanması gereken dokümanlar (Kayıtlar) hakkında bilgiler verilerek pratik çalışmalar yapıldı.

 

 

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA