Üniversitemizde Kalite Süreçleri Değerlendirildi

10 Temmuz 2019

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından “Kurumsal Dış Değerlendirme Programı” kapsamında oluşturulan Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, 7-10 Temmuz 2019 tarihlerinde Üniversitemizi ziyaret ederek; kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi konularında değerlendirme ve incelemelerde bulundu.

Yükseköğretim kurumlarının kendi kalite güvence sistemlerini oluşturmalarına ve bu sistemleri planlamalarına rehberlik etmek için 2015 yılında kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu; üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi süreçlerinin izlenmesi amacıyla “Kurumsal Dış Değerlendirme Programı”nı hayata geçirdi. Program kapsamında oluşturulan Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, Üniversitemize saha ziyareti gerçekleştirdi.

Üniversitemizin eğitim, araştırma ve yönetimsel süreçleri görüşüldü

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Borat başkanlığında; Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehveş Tarım, Eskişehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Şenyel, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Suha Orçun Mert, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selami Özsoy ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Genel Sekreter Fatih Alhan tarafından düzenlenen saha ziyaretinde, Üniversite yöneticilerimiz ve çeşitli birimlerle bir araya gelindi. Rektörümüz başta olmak üzere Mütevelli Heyet Başkanı, Kalite Komisyonu, Senato, Yönetim Kurulu üyeleri, akademik ve idari birimler, öğrenciler ve paydaş temsilcilerinin katıldığı toplantılar düzenlenerek, Üniversitemizde yürütülen kalite güvence sistemi çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Ziyaret kapsamındaki ilk görüşme Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Mütevelli Heyet Başkanımız İsmail Gerçek ile gerçekleştirildi. Ardından Kalite Komisyonu ile görüşülerek; Üniversitemizin kalite güvence sistemi, stratejik hedefler ve bu hedeflerin bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri içindeki yeri, eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerde kurumun yönetimsel ve sürekli iyileşme yaklaşımı ile bu kapsamda elde edilen sonuçlar ele alındı.

Akademik ve idari birim yöneticileri, personel ve öğrencilerle yapılan görüş alışverişlerinde de kalite süreçlerinin birimlere yayılımı, birimlerin hedefleri ve hedeflerin kurumun stratejik hedefleri içindeki yeri, kurum içi iletişim gibi konular değerlendirildi.  

Saha ziyaretinin tamamlanmasının ardından Değerlendirme Takımı tarafından hazırlanan özet rapor Üniversitemizle paylaşıldı. Raporda, Üniversitemizin kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi süreçlerine dair güçlü ve gelişmeye açık yönleri belirtildi.  


 

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA