Kurullar

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

Görevi

Unvan/Adı Soyadı

Birim Adı

Görev Süresi

Görev Başlangıç Tarihi

Görev Bitiş Tarihi

Başkan

Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

2 Yıl

27.09.2022

26.09.2024

Üye

Prof. Dr. Erol KILIÇ

Güzel Sanatlar Fakültesi

2 Yıl

27.09.2022

26.09.2024

Üye

Prof. Dr. Esra AKGÜL

Meslek Yüksekokulu

2 Yıl

27.09.2022

26.09.2024

Üye

Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU

Eğitim Fakültesi

2 Yıl

27.09.2022

26.09.2024

Üye

Prof. Dr. Hasan BACANLI

Eğitim Fakültesi

2 Yıl

27.09.2022

26.09.2024

Üye

Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ

Eğitim Fakültesi

2 Yıl

27.09.2022

26.09.2024

Üye

Prof. Dr. Sefa SAYGILI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

2 Yıl

27.09.2022

26.09.2024

Raportör

Dr. Fatih HASDEMİR

Genel Sekreter/Hukuk Müşaviri v.

2 Yıl

02.05.2023

01.05.2023

 

 

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI (FSMH) DEĞERLENDİRME KURULU

Görevi

Unvanı/Adı Soyadı

Birim Adı

Görev Süresi

Görev Başlangıç Tarihi

Görev Bitiş Tarihi

Başkan

Prof. Dr. Fevzi YILMAZ

Mühendislik Fakültesi

-

27.09.2022

-

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇİFTÇİ

FSM Teknoloji Transfer Ofisi-Müdür v.

-

16.05.2023

-

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇİFTÇİ

TTO Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimi Koordinatör v.

-

16.05.2023

-

Üye

Dr. Fatih HASDEMİR

Genel Sekreter/Hukuk Müşaviri v.

-

02.05.2023

-

Üye

Muhammed Rafet YİĞİT

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

-

27.09.2022

-

Üye

Prof. Dr. Erol KILIÇ

Güzel Sanatlar Fakültesi

-

27.09.2022

-

Üye

Doç. Dr. Mustafa GÖLEÇ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

-

27.09.2022

-

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Görevi

Unvanı/Adı Soyadı

Birim Adı

Görev Süresi

Görev Başlangıç Tarihi

Görev Bitiş Tarihi

İşveren Vekili-Genel Sekreter

Dr. Fatih HASDEMİR

Genel Sekreterlik

-

27.09.2022

-

İşveren Vekil Yardımcısı

Abdurrahman YEŞİL

Personel Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

Sekreter

Burak POLATCAN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

İş Güvenliği Uzmanı

Gamze YALÇIN

İş Güvenliği Uzmanı

-

27.09.2022

-

İşyeri Hekimi

Dr. Ercüment BURSALI

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

Üye

Fatih NALKESEN

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

Üye

Korhan GÖRMEK

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

Üye

Adem KARADUMAN

Personel Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

Üye

Emine Esil HOŞALAY SAKA

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

Üye

Ahmet Selim BACACI

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

Üye

Servet DOĞAN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

Üye

Serkan ARPAÇAY

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

Üye

Muhammed Süleyman DEVELİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

Üye

Ahmet DURMAZ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

Üye

İsmail Hakkı TENGİZ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

 

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNETİM KURULU

Görevi

Unvanı/Adı Soyadı

Birim Adı

Görev Süresi

Görev Başlangıç Tarihi

Görev Bitiş Tarihi

Başkan-Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Zühtü Hakan AKPOLAT

Mühendislik Fakültesi

3 Yıl

12.09.2022

11.09.2025

Üye

Doç. Dr. Turgay GEÇER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

3 Yıl

12.09.2022

11.09.2025

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali NİZAM

Mühendislik Fakültesi

3 Yıl

12.09.2022

11.09.2025

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kübra ERENOĞLU

Mühendislik Fakültesi

3 Yıl

12.09.2022

11.09.2025

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ

Mühendislik Fakültesi

3 Yıl

12.09.2022

11.09.2025

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İlhami DANIŞ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

3 Yıl

12.09.2022

11.09.2025

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞİMŞEK

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

3 Yıl

12.09.2022

11.09.2025

 

YAYIN KURULU

Görevi

Unvanı/Adı Soyadı

Birim Adı

Görev Süresi

Görev Başlangıç Tarihi

Görev Bitiş Tarihi

Başkan-Rektör

Prof. Dr. M. Fatih ANDI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

-

27.09.2022

-

Üye-Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

-

27.09.2022

-

Üye

Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ

Eğitim Fakültesi

-

27.09.2022

-

Üye

Prof. Dr. İbrahim NUMAN

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

-

27.09.2022

-

Üye

Prof. Dr. Lokman GÜNDÜZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-

27.09.2022

-

Üye

Prof. Dr. Mustafa ÖZEL

İslami İlimler Fakültesi

-

27.09.2022

-

Üye

Prof. Dr. Zekeriyya KURŞUN

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

-

27.09.2022

-

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kübra ERENOĞLU

Mühendislik Fakültesi

-

27.09.2022

-

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Lokman Burak ÇETİNKAYA

Hukuk Fakültesi

-

27.09.2022

-

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Amine Refika ZEDELİ

Güzel Sanatlar Fakültesi

-

27.09.2022

-

Raportör Üye

Asude TAVUS

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

-

27.09.2022

-

 

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA