Üniversitemizin YÖKAK İzleme Programı Gerçekleşti

14 Eylül 2022 Çarşamba

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği gereğince Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumları, değerlendirme yılını izleyen en erken ikinci yıl Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından izleme programına dâhil edilir. 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilen Üniversitemiz ilgili mevzuat gereğince 2022 Yılı İzleme Programı kapsamına alındı.

Bu kapsamda İzleme Programı saha ziyareti 14 Eylül 2022 Çarşamba günü Rektörlük Yerleşkesi Senato salonunda düzenlendi.

Dış değerlendirme süreci sonrasında Üniversitemizin gelişim sürecini değerlendirmek amacıyla düzenlenen programda YÖKAK İzleme Takımı, sabah oturumunda sırası ile Sn. Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih ANDI, Sn. Mütevelli Heyet Başkanımız Mevlüt UYSAL, Kalite Komisyonu üyeleri ile, öğleden sonraki oturumda ise Senato üyeleri, yönetici olmayan akademisyenler ve dış paydaşlarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Programda, Üniversitemizin 2019 yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) ve 2021 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) dikkate alınarak gelişmeye açık yanlar konusunda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar görüşüldü.

Rektörümüz ve İzleme Takımı arasında gerçekleştirilen çıkış görüşmesi ile İzleme Programı tamamlandı.

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA