Vizyon, Misyon ve Kalite Politikası

Üniversitemizin Misyonu

Eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, insani ve ahlaki değerlerle donatılmış, sosyal sorumluluk bilincine sahip üretken bireyler yetiştirmek; çok disiplinli araştırmalar ile medeniyet değerlerimiz ışığında bilime, sanata ve toplumsal gelişime katkı sağlamaktır.

Üniversitemizin Vizyonu

Vizyonumuz, evrensel düzeyde eğitim-öğretim hizmeti sunan, nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, ürettiği bilgiyi ülke ve insanlık yararına kullanan yenilikçi bir akademik kurum olmaktır.

Üniversitemizin, Hedeflediği Vizyona Ulaşmak İçin Belirlediği Kalite Politikası:

  • Katılımcı ve paydaş odaklı bir yönetim anlayışını esas alarak, üniversitenin hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlara göre sürekli geliştirmek,
  • İç kalite güvencesi sistemini güçlendirmek ve üniversitenin faaliyet gösterdiği bütün alanlardaki hizmet kalitesini yasal gereklilikler ve mevzuat doğrultusunda güvence altına almaktır.

 

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA