Vizyon, Misyon ve Kalite Politikası

Üniversitemizin Vizyonu

Ürettiği bilgiyi ülke ve insanlık yararına kullanan, nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, evrensel düzeyde eğitim veren yenilikçi bir akademik kurum olmaktır.

Üniversitemizin Misyonu

Eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, bilgi, yetenek ve imkânlarını sürekli geliştiren, insani, ahlaki değerlere ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler yetiştirmek, çok disiplinli araştırmalar ile medeniyet değerlerimiz ışığında bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlamaktır.

Üniversitemizin Kalite Politikası

Üniversitemiz, vizyonu ve misyonu doğrultusunda, stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmada sürekli iyileştirme ve gözden geçirme anlayışına bağlı kalite odaklı bir yönetim sistemini esas almaktadır.

Bu prensip dâhilinde Üniversitemiz;

  • Tüm yasal gereklilikler ve mevzuat doğrultusunda kalite süreçlerini güvence altına almayı,
  • Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim standartlarını gözetmeyi,
  • Kalite süreçlerine tüm paydaşların katılımını sağlamayı ve paydaşların memnuniyetini hedeflemeyi,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında;  insan-toplum odaklı yeni yaklaşım ve uygulamaları takip ederek toplumun bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA