Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Hakkımızda

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi süreçlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirilmesi, iyileştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak üzere;

13/08/2015 tarih ve 84 sayılı Senato Kararı ile Kalite Yönetim Kurulu kurulmuş,

23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği kapsamında 22/12/2016 tarih ve 106 sayılı Senato Kararı ile Üniversitemiz Kalite Yönetim Kurulu adı Kalite Komisyonu olarak değiştirilmiş,

01/06/2018 tarih ve 120 sayılı Mütevelli Heyet Kararı ile Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi’nin kalite standartları (ISO 9001 vb.) doğrultusunda yapılanmasını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, Kalite Komisyonu’nun görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere Rektörlüğe bağlı Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu koordineli olarak kalite çalışmalarına devam etmektedir.

FSMVÜ Kalite Koordinatörlüğü çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

  • Kalite Geliştirme,
  • Süreç Odaklı Yönetim,
  • İç ve Dış Değerlendirme,
  • Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Eğitim Organizasyonu,
  • Kalite Kültürünün İçselleştirilmesi ve Yaygınlaştırılması,
  • Kalite Yönetim Bilgi Sistemi.

FSMVÜ Kalite Koordinatörlüğü bu çalışmaların yürütülmesinde;

  • Birim Kalite Temsilcileri,
  • Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu ile ortak çalışmalar yapmaktadır.


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi