Üniversitemizin Swot Analizi Toplantısı Gerçekleştirildi

TÜBİTAK TÜSSİDE (Ortak Akıl Platformu) danışmanlığında Üniversitemizin mevcut durumunu değerlendirmek, geleceğe yönelik yapılacak planlamaları belirlemek ve personel performansını değerlendirmek amacıyla 29.06.2018 Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde 1 tam günlük “Swot Analizi" toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditler saptandı.

 
 
DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA